ماموريت سفرکارت ملي
 

ماموریت شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی

·              با تلاش کارکنان خبره شرکت،

·               با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف توسعه پایدار،

·               توزیع انبوه و پشتیبانی مستمر سفر،

 تفریح و گردش شبکه‌ای الکترونیک از خدمات و محصولات گردشگری جهت گردشگران داخلی و ورودی در سراسر ایران و مقاصد اصلی گردشگران خروجی فراهم می‌نماییم تا ضمن ایجاد بستر و توسعه فرهنگ گردشگری مدیریت‌شده و ارتقاء سطح بهداشت روانی و بهره‌وری جامعه، زمینه آشنایی بیشتر گردشگران از جاذبه‌های گردشگری موجود را فراهم نماییم.