ماموريت سفرکارت ملي

" ماموریت شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی "

با تلاش کارکنان خبره شرکت،

با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات،

با هدف توسعه پایدار، توزیع انبوه و پشتیبانی مستمر سفر، تفریح و گردش؛

شبکه‌ای الکترونیک از خدمات و محصولات گردشگری جهت گردشگران داخلی و ورودی در سراسر ایران و مقاصد اصلی گردشگران خروجی فراهم می‌نماییم

تا ضمن ایجاد بستر و توسعه فرهنگ گردشگری مدیریت‌شده و ارتقاء سطح بهداشت روانی و بهره‌وری جامعه،

زمینه آشنایی بیشتر گردشگران از جاذبه‌های گردشگری موجود را فراهم نماییم.